Henriette Rensbro

Henriette Rensbro

curator, ph.d.

19992019

Research activity per year

Personal profile

Research areas

Siden 2004 har mit forskningsområde været kirkearkæologi,

med vægt på fagudvikling og metode.

 

I mit daglige arbejde som udførende kirkearkæolog og kirkekonsulent anvender jeg mine og kollegers forskningsresultater og jeg er selv med til at indsamle kilder til forskning.

 

Tidligere har jeg arbejdet med:

  • Borge med udgangspunkt i Stege Borg på Møn, udgravet i år 2000 og
  • bygningskonstruktioner baseret på analyser af stolpehuller 

 

Curriculum

Ansættelser før 2004:

1982

Studentereksamen fra Odsherreds Gymnasium

1987-90

Studenterpolitisk arbejde som repræsentant i studienævn, institutråd og fakultetsråd

1988-90

Studentermedhjælp ved Nationalmuseets 2. afd.

1990

Studentermedhjælp ved Nationalmuseet, Skoletjenesten ved middelalder-renæssance saml.

1990-91

Studieophold ved Trinity College i Dublin med kurser i arkæologi, historie og kunsthistorie. Voluntør ved National Museum of Ireland

1991

Studentermedhjælp ved Nationalmuseet, nyopstilling af renæssanceudstilling

1994-95

Studentermedhjælp ved Københavns Amtsmuseumsråd: registrering af genstande fra Tårnbyudgravning

1995-96

Studentermedhjælp ved Nationalmuseet OMA

1996-03

Diverse foredrag om arkæologiske udgravninger i foreninger og lokalmuseers generalforsamlinger

1998

Cand.mag. med bifag i Historie og hovedfag i Middelalderarkæologi. Specialetitel: ”Bygninger på landet. Middelalderhuse i Østdanmark 1200-1650.”

2000

Københavns Universitet, Forhistorisk Arkæologi. Gæsteforelæsning om bygningskonstruktioner i middelalderen

2001

Roskilde Museum: vikar for inspektør

2001

Modtog C. Christensens arkitekturlegat, foredrag i Oldskriftselskabet om Stege Borg

2001

Ruralia møde m. foredrag om middelalderlige bygningskonstruktioner. Castella Maris Baltici møde m. præsentation af Stege Borg

2001

Aarhus Universitet Moesgård. Gæsteforelæsning om Stege Borg

2002-04

Af flere omgange projektansat ved Nationalmuseet: flytning af bibliotek, ajourføring af arkiv m.m.

 

Arkæologiske udgravninger før 2005:

1988-91

Diverse udgravninger, assistent

1992-93

Sibberup i Gribskov, beskæftigelsesprojekt for unge (Nationalmuseet og Gilleleje Museum), daglig leder

1993

Svendborg, klosterkirkegård, mindre anlægsarbejde

1993-94

Tårnby, landsby, områdeleder

1994

Frederiksborg Slotspark, haveanlæg, daglig leder

1995

Tranegilde, landsby, daglig leder

1995

Smørholm, voldsted, assistent

1995

Leirvík (Færøerne), gårdtomt, daglig leder

1996-97

Sengeløse Præstegård, daglig leder

2000

Vridsløsemagle, landsby

2000

Sjæleboderne, København, byvold

2000

Tranegilde, landsby

2000

Hovgårds Næs, Annisse, voldsted

2000

Stege Borg

2001

Ringsted, Skt. Bendts Kirkegård, assistent

2002

Slagelse, Bygravning, områdeleder

2002

Roskilde, Bondetinget

2003

Gurre Slot

2003

Frederiksberg Have, vandfald

2004

Frederiksværk, Kobbervalseværket

2004

Sengeløse, landsby, maj-juni

Education/Academic qualification

Kirkearkæologi, ph.d., Spor i kirkegulve

Award Date: 1 Jan 2004

Middelalderarkæologi, cand.mag, Bygninger på landet i Østdanmark, Aarhus Universitet

Award Date: 1 Jan 1998

Middelalderstudier, udvekslingsstudie, Trinity College Dublin

Award Date: 1 May 1991

Historie, bifag, University of Copenhagen

Keywords

  • Historisk arkæologi (Forskning 90.72)
  • Kirkearkæologi 71.8 (Oldtiden 91.2)
  • Udgravning (Arkæologi 90.72; Jordarbejde 69.1)