Personal profile

Research areas

Mine arbejdsopgaver ligger for det meste i krydsfeltet mellem naturvidenskab og kulturhistorie/arkæologi. Det hele drejer sig om træ.

Jeg udfører dendrokronologiske undersøgelser af materiale fra bygninger og arkæologiske udgravninger, kunstgenstande m.m. med henblik på at datering (hvor gammelt et træet?) og proveniens-bestemmelse (hvor kommer træet fra?).

Bestemmelse af træarter af forkullet og uforkullet materiale hører ligeledes til mine opgaver. Formålet med dette kan f.eks. være at finde egnet materiale til en kulstof-14-datering, vegetationsanalyse, hvilke materialer vore forfædre foretrak til en bestemt funktion eller til fremstilling af redskaber (f.eks. økseskafter o.l.). Herunder hører også emnet ’woodland management’ - eller skovudnyttelse - hvor undersøgelse af fiskegærde fra flere lokaliteter i Sydskandinavien bringer ny viden om livet i stenalderen.

Lidt om mig 

Jeg er udannet biolog fra universitet i Hohenheim, Tyskland (botanik, plantefysiologi, planteøkologi og anvendt fysik). Jeg er autor og medforfatter til artikler angående et bredt vifte af fagområder.

Education/Academic qualification

biologi, cand.scient. i biologi, University of Hohenheim

Award Date: 1 Feb 2001

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or