Kulturministeriets Pure-Konsortium for arkiver, biblioteker og museer

Organisation profile

Organisation profile

Kulturministeriets Pure-konsortium for arkiver, biblioteker og museer  (ABM institutioner) er dannet i 2013 efter krav og støtte fra Kulturministeriet.

For at blive oprettet i Kulturministeriets Pure konsortium for arkiver, biblioteker og museers pure skal man accepterer Kulturministeriets Pure Konsortium for arkiver, biblioteker og museers vedtægter og betale en årlig afgift pr. forsker pr. år, der har en aktiv profil i pure, og som er tilknyttet et museum eller et arkiv.

For at oprette museet elle arkivet, skal vi have en beskrivelse af museets forskningsprofil på dansk og engelsk, samt hvem der er kontaktperson fra institutionen til Kulturministeriets Pure konsortium for arkiver, biblioteker og museer. Til brug for oprettelse af forskerne skal vi bruge en samlet liste med forskernes arbejdes e-mail, stillingsbetegnelse og ansættelsestidspunkt. Oplysningerne sendes efter aftale til kontaktpersonen for Kulturministeriets Pure konsortium for arkiver, biblioteker og museer.

Kulturministeriets Pure konsortium for arkiver, biblioteker og museer afholder et til to styregruppemøder årligt, hvor budget og regnskab vedtages, samt årsplan. Styregruppen består af repræsentanter fra Rigsarkivet, SMK, Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek og en repræsentant fra kunstmuseerne og de kulturhistoriske museer, samt en observatører fra ODM og ODA og repræsentanter fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Styregruppen for Kulturministeriets Pure Konsortium for arkiver, biblioteker og museer 2022:

Kira Stine Hansen, Vicedirektør Det Kgl. Bibliotek Formand for styregruppen

Thomas Grane, Forskningskoordinator Nationalmuseet

Hans Schultz Hansen, Forskningschef Rigsarkivet

Camilla Jalving  Forskningschef SMK

Anna Severine Beck, Museumsinspektør Museum Sydøstdanmark, Kulturhistoriske museer 2022-2023

Suppleant Anna-Elisabeth Jensen, Forskningschef Museum Lolland Falster, Kulturhistoriske museer 2022-2023

Liza Kaaring, Museumsinspektør Fuglsang Museum. Kunstmuseerne 2022-2023

 

Det Kgl. Bibloteks Forskningsafdeling

 

 
Lars Schreiber Pedersen Frederiksberg Stadsarkiv. ODA Observatør

 ODM. Observatør

Slots- og Kulturstyrelsen

 

Sagsbehandler:

Rie Karen Marie Iversen

Ditte Jessing

Kontaktperson og support: Rie Karen Marie Iversen, Det Kgl. Bibliotek

Kontaktformular til Kulturministeriets Pure Konsortium for arkiver, biblioteker og museer https://pure.kb.dk/da/contact/index/

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or