Vad gör tonsättare?

  Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

  Description

  Vår tids musikliv präglas av stora förändringar. Tonsättare i dagens Sverige och i många andra länder lever och verkar under estetiska, sociala, ekonomiska och teknologiska förutsättningar som skulle ha förbryllat kollegor i tidigare generationer. Hur navigerar de i detta nya? Vad händer med den traditionella tonsättarrollen? Hur stor är tonsättarnas frihet att komponera musik så som de själva vill? Hur går det till när de arbetar, rent konkret? Vad förmedlar eller åstadkommer de med sin musik? För att få svar på sådana frågor behövs forskning. Därför bjuder Kungl. Musikaliska akademiens Forskningsnämnd in till ett seminarium 6 april där fyra forskare inom musikvetenskap, musikpedagogik, konstnärlig musikforskning och etnologi kommer att tala om nutida tonsättare eller tonsättande. Några av dessa forskare är själva tonsättare, och dessutom kommer en av Sveriges framgångsrika tonsättare födda på 1970-talet, Tebogo Monnakgotla, att bidra med en presentation. Som en utblick mot ett angränsande fält kommer doktoranden Sofia Lindström att tala om hur bildkonstnärer kan skapa sig en konstnärlig identitet på konsthögskola. Seminariet avslutas med en paneldebatt som bland annat kommer att handla om vilka frågor om vår tids tonsättare det är angeläget att forskare tar sig an framöver.
  Period6 Apr 2016
  Event typeSeminar
  LocationStockholm, SwedenShow on map