Udgravning ved Vasagård, Bornholm: Sarup-anlæg, palisadeindhegning og runde anlæg fra yngre stenalder

    Activity: OtherOther (prizes, external teaching and other activities) - Other

    Description

    Nationalmuseet og Bornholms Museum undersøger ved Vasagård på Bornholm en centralplads fra tragtbægerkulturen, hvis ældste dele fra ca. 3400 f.Kr. består af systemgrøfter fra et Sarup-anlæg på begge sider af Bornholms største vandløb, Læsåen. Ca. 2900 f.Kr. blev dette anlæg afløst af træpalisader, der omgav et område, hvis udstrækning skønnes til at have været 350 x 600 m. Samtidige med palisaderne er stolpekredse med en diameter på 5,5 - 8 m, hvis formål menes at have været kulthuse. Et af disse kulthuse har båret dekorerede vægpaneler. Afbrænding af flintøkser har været en af aktiviteterne på pladsen. Undersøgelserne foregår med støtte fra Kulturstyrelsens pulje til dyrkningstruede arkæologiske pladser og sker i samarbejde med Københavns og Aarhus Universiteter, der afholder uddannelsesgravninger ved Vasagård.
    Period20122015