Metode & Forskningsdesign (Journal)

  Activity: Publication peer-review and editorial workEditor of Research journalResearch

  Description

  Metode & Forskningsdesign

  Metode & Forskningsdesign henvender sig til forskere, undervisere, studerende og andre med interesse for samfundsvidenskabelig metodologi og metode i bred forstand.

  MF dækker behovet for et tidsskrift, der giver plads til væsentlige metodediskussioner – og refleksioner vedrørende anvendelse af empirisk baserede samfunds- og sundhedsvidenskabelige metoder.

  MF vil bl. a. bringe artikler om:
  •Nye metoder og veje for forskningsdesign
  •Præsentation af løsninger på problemer i empiriske undersøgelser
  •Begrebers konstruktion, anvendelse og målbarhed
  •Metodologiske overvejelser
  •Tendenser inden for metode og forskningsdesign i relation til videnskab og samfund
  •Statistiske metoder/analysemetoder med pædagogisk/formidlende formål

  Metode & Forskningsdesign bringer artikler om metodevalg og konsekvenser, metodologiske refleksioner, idéer til nye veje for dataindsamling og præsentation med mere.

  Hvorfor? Fordi metoden afspejles i den viden, der skabes og må gøres synlig i enhver form for vidensproduktion.
  Derfor! Vi skal træffe metodiske valg på et kvalificeret grundlag for at øge forskningens værdi.

  Se CALL FOR PAPERS - Bidrag til Metode & Forskningsdesign

  Survey-forskning inden for samfundsvidenskab danner MF's afsæt, men tidsskriftet favner bredt i forhold til metoder og videnskabelige discipliner.

  MF anvender fagfællebedømmelse af artikler. MF er et frit tilgængeligt web-tidsskrift.

  MF er placeret på den Bibliometriske Forskningsindikators Autoritetsliste 2012.
  Period31 Jul 2013
  Type of journalJournal
  ISSN2245-3083