Princely libraries, the readings of common man and the entry of the book cover into literary studies. Trends in book history research in Denmark

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

  Abstract

  Anders Toftgaard – Vorstelijke bibliotheken, boeken voor de gewone man en de komst van het omslag in de literatuurwetenschap. Trends in boekhistorisch onderzoek in Denemarken

  Dit artikel geeft een overzicht van de trends in het lopende boekhistorisch onderzoek in Denemarken. Hoewel de geschiedenis van het Deense boek al sinds de negentiende eeuw onderzocht wordt, is er sinds het eind van de twintigste eeuw sprake van een opleving.
  De twee belangrijkste recente bijdragen tot de Deense boekgeschiedenis zijn de dissertaties Menigmands medie (1999) van Henrik Horstbøll en Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark (2001) van Charlotte Appel. Beide richten zich op het leesgedrag van de ‘gewone man’ en beide combineren belangstelling voor sociaal-culturele geschiedenis en boekgeschiedenis. Sindsdien zijn er verscheidene andere boekhistorische proefschriften en een handboek verschenen en heeft het Nordisk Forum for Boghistorie zich ontpopt als een levendig platform voor de uitwisseling van ideeën. Het omslag heeft zijn entree gemaakt in de literatuurwetenschap, in de zin dat een aantal onderzoekers op het snijvlak van filologie, tekstwetenschap, literatuursociologie en boekgeschiedenis de functie van het stofomslag boekomslag en paratekst in de literatuurgeschiedenis onder de loep nemen. Het onderzoek naar herkomsten is steeds belangrijker geworden in de Kongelige Bibliotek te Kopenhagen en elders. De oorsprong, geschiedenis en teloorgang van en aantal verzamelingen, zoals bijvoorbeeld die van Slot Gottorp, zijn beschreven in tijdschriftartikelen en bundels.
  Een echte vernieuwing in het boekhistorisch onderzoek is de infrastructuur die samengaat met digitalisering. De Kongelige Bibliotek was de eerste bibliotheek die een samenwerking aanging mat ProQuest voor de massadigitalisering van oude drukken voor de Early European Books database. Alle Deense boeken van voor 1601 in de collectie van de KB zijn nu online beschikbaar, terwijl alle zeventiende-eeuwse Deense boeken in etappes online komen. Het is te hopen dat de voor het project verbeterde catalogusbeschrijvingen uiteindelijk zullen leiden tot een vervanging van de nationale gedrukte bibliografie Bibliotheca Danica.
  Het artikel besluit met een aantal mogelijke toekomstige onderwerpen voor onderzoek. De auteur concludeert dat boekgeschiedenis in Denemarken een levendige discipline is in het spanningsveld tussen geschiedenis, bibliografie en literatuurwetenschap, waar de traditionele bibliografie plotseling de zwakste schakel is.
  OriginalsprogEngelsk
  Tidsskrift Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis
  Vol/bind20
  Sider (fra-til)159-181
  ISSN1381-0065
  StatusUdgivet - 2013

  Citationsformater