Vorbasse - en landsby gennem 1000 år

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Jernalder- og vikingetidsbebyggelsen fra Vorbasse udgør en af de absolut mest centrale lokaliteter i dansk bebyggelsesarkæologi, og det har den gjort, siden den blev udgravet i perioden 1971- 1987. Alligevel har det arkæologiske materiale endnu ikke været gjort tilgængeligt i sin fulde udstrækning for den bebyggelsesarkæologiske forskning eller den bredere formidling.

Formålet med projektet er derfor:
1) At præsentere et samlet overblik over det arkæologiske materiale.
2) At sætte den klassiske lokalitet i spil i forhold til den nyeste bebyggelsesarkæologiske forskning i en nybearbejdning af materialet.
3) At gøre materialet tilgængeligt for fremtidig forskning og formidling gennem digitalisering og publicering.

Tilgængeliggørelsen og en ny bearbejdning af materialet fra Vorbasse-udgravningerne vil udgøre et væsentligt bidrag til forståelsen af bebyggelsen i ældre og yngre jernalder såvel som medvirke til udviklingen af nye teoretiske og metodiske tilgange indenfor dansk bebyggelsesarkæologi.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato03/01/202201/09/2025

Emneord

  • Vorbasse
  • jernalder
  • vikingetid
  • bebyggelse
  • landsbydannelse
  • fællesskaber
  • udvikling
  • tid