Urbaniseringens møder og mennesker

 • Parby, Jakob (Projektleder, faglig)
 • Dahlström, Hanna (Projektdeltager)
 • Haase, Kirstine (Projektdeltager)
 • Sindbæk, Søren Michael (Projektdeltager)
 • Runge, Mads (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet udforsker etableringen og udviklingen af byerne i Skandinavien i perioden 1000-1700 ved hjælp af det omfattende materiale, som er bragt til veje gennem tre store byarkæologiske projekter i København (Metro City Ringen), Odense (Thomas B. Thriges Gade) og Göteborg (Nya Lödöse). Undersøgelserne giver mulighed for kontekstualiserede analyser af den middelalderlige og tidligt moderne urbaniseringsproces i en helt ny skala. Projektet interesserer sig særligt for sammenhænge mellem urbanisering, migration og dannelse af urbane identiteter, således som de kommer til udtryk gennem den materielle kultur. Integreret i projektet er dels en omfattende forskning i urbaniseringsprocessernes materialitet og de netværk, som kan aflæses i fundmaterialet.

Nøgleresultater

Centralt i forskningen står to ph.d.-projekter udarbejdet af henholdsvis Kirstine Haase fra Odense Bys Museer og Hanna Dahlström fra Københavns Museum i regi af Centre for Urban Networks på Århus Universitet. Begge afhandlinger blev succesfuldt forsvaret i foråret 2019.

Hanna Dahlströms afhandling: Towards the making of a town and its inhabitants – a study of urbanity as practice and life form in medieval Copenhagen.

Kirstine Haases afhandling An Urban Way of Life. Social practices, networks and identities in Odense, AD 1000-1500.

I december 2019 er en række artikler af forskere i projektet offentliggjort i et temanummer af Acta Archaelogica 90:2 med overskriften MANIFESTATIONS OF URBANITY.
AkronymUMM
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201517/03/2021

Samarbejdspartnere

 • Odense Bys Museer (Medansøger)
 • Centre for Urban Network Evolutions (UrbNet), School of Culture and Society, Aarhus University, Højbjerg, Denmark
 • Aarhus Universitet
 • Nya Lödöse-projektet
 • Københavns Museum (leder)

Emneord

 • Byhistorie, handel
 • Urbanism
 • Networks