Undersøgelse af kulturlag fra neolitikum og ældre jernalder

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Supplerende forundersøgelse ved
Kulturarvsarealet Østergårds Jorder/Troldbjerg i Ubby. Ved forundersøgelsen blev der i søgegrøfterne registreret i alt
20 kulturlag, der udgør sammenhængende dele af et-to større fundførende kulturlag, der henholdsvis omkranser
1) det mod nord liggende plateau og
2) ligger for foden og siderne af bakken Troldbjerg på den
sydøstlige del af arealet (se figur 4). Ud over de store kulturlag, blev der i alt på arealet identificeret 31stolpehuller og 69 gruber, hvoraf 29 er kogegruber, størstedelen fra et samlet kogegrubefelt. Der blev i undersøgelsen hjemtaget i alt 116 fundnumre der dækker over mindst 1285 enkeltgenstande, primært
tilvirket flint der formodes overvejende at stamme fra bondestenalderens midte, keramik fra tiden omkring
Kristi Fødsel og mørkpatinerede, forholdsvis velbevarede dyreknogler. Den store genstandsforekomst viser,
at der er foregået omfattende aktiviteter på arealet igennem flere perioder af forhistorien.
Kort titelTroldbjerg
AkronymKAM2003-010
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato26/04/202205/05/2022