Udviklingen af metropolregion Østjylland siden 1990

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Komparative udfordringer i forhold til Øresunds- og Hamborgregionen med fokus på
  transportinfrastrukturen, erhvervsudviklingen og de politiske beslutningsrammer.
  Projektet vil afdække den infrastrukturelle og erhvervsmæssige udvikling af den østjyske byregion, der strækker sig langs motorvej E45 fra Haderslev til Randers. Det såkaldte bybånd Østjylland vil blive vurderet i forhold til Hamborg- og Øresundsregionen. Fokus vil være på udviklingen af bane, motorveje, søfart og luftfart i perioden siden 1990. Tillige vil den erhvervsmæssige udvikling blive belyst. På baggrund af den komparative gennemgang vil projektet pege på de transportområder, hvor bybåndet står særlig svagt.
  Desuden vil det regionale politiske samarbejde i bybåndet blive analyseret i forhold til den samtidige udvikling i Øresundsregionen. Projektet har bl.a. til hensigt at fremhæve erfaringerne fra Øresundsregionen. Det er vurderingen, at bybåndet ikke har været i stand til at etablere det nødvendige politiske samarbejde, der er en forudsætning for en positiv udvikling af regionens transportrammer.
  Projektet belyser en central tendens i nyere erhvervs- og byhistorie, som er kendetegnet ved, at befolkning og erhvervsvækst i stigende grad koncentrerer sig om de større byregioner. Udviklingen er en del af en markedsøkonomisk global proces, hvor de enkelte byregioner står i et særdeles stærkt konkurrenceforhold, og hvor de politiske og infrastrukturelle rammebetingelser er af afgørende betydning. Projektet vil sætte bybåndets udvikling ind i en forståelsesramme, hvor det bliver gjort tydeligt, at den regionale udvikling skal ses i en væsentlig større sammenhæng.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/201431/12/2015