Tyske beslaglæggelser af fast ejendom i Danmark under besættelsen

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Tyske beslaglæggelser af fast ejendom skete frem til medio 1944 alt overvejende i forbindelse med inddragelse til militære formål (anlæggelse af anlæg og indkvartering af soldater). I krigens sidste del beslaglagdes skoler mv. til indkvartering af civile tyske flygtninge. Men også beslaglæggelser foretaget som følge af deltagelse i illegalt modstandsarbejde fandt sted.
  Vi kender antallet af beslaglæggelsessager (20.673), det samlede erstatningsbeløb (205 millioner) og de danske myndigheder (Indenrigsministeriet og Vurderingsnævn), som varetog sagsbehandlingen i forbindelse med beslaglæggelserne, men savner en dybere analyse af det danske administrative apparat og dets virke.
  Udover en redegørelse for arbejdet og det lovgivningsmæssige, vil spørgsmålet om man fra dansk side søgte at påvirke udfaldet af beslaglæggelsessagerne stå centralt: Var der ved beslaglæggelser tale om dansk-tysk forhandling eller udelukkende om tysk dekret?
  Formentlig vil det være naturligt at foretage komparationer med konfiskationer og beslaglæggelser i andre besatte lande, f.eks. Norge og Holland/Belgien.
  Kildegrundlaget vil være arkivalier, primært i Rigsarkivet og på Landsarkiverne, bl.a.:
  • Indenrigsministeriet, Tysk indkvartering: Tyskersager.
  • Indenrigsministeriets Afviklingskommissioner for Skødeklausulejendomme.
  • Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16.05.1945.
  • Udvalget for Indkvarteringserstatning.
  • Vurderingsnævnet for Indkvarteringserstatning.
  • Udenrigsministeriets Odel-udvalg
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato02/01/2012 → …

  Emneord

  • Besættelsen
  • Tyske beslaglæggelser