Type, individ og iscenesættelse i italiensk portrætkunst fra høj- og senrenæssance, belyst med udgangspunkt i fem typestudier af en række udvalgte portrætter på Statens Museum for Kunst og i Nivaagaards Malerisamling.

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d.-projektet har til hensigt at undersøge sammenhængen mellem portrætkunst, individforståelse og sociale strukturer i den italienske høj- og senrenæssance. Projektet vil belyse dette emne med udgangspunkt i en række værkanalyser af udvalgte portrætter på Statens Museum for Kunst (SMK) og i Nivaagaards Malerisamling (NM).
Disse værkanalyser er disponeret i fem typestudier, der har til opgave at klarlægge og diskutere sammenhængen mellem portrætternes konkrete fremstillingsform - deres formsprog og retorik - og deres typehistorie og funktioner.
I de fem studier analyseres portrætterne med særlig fokus på 1) kollektiv og individ (Venezia: Bellini, NM; og Tizian, SMK), 2) adelsportrættet i forhold til fromhedsdyrkelse (Bergamo: Lotto, NM) og typens rolle i forhold til hofkultur, karriere- og embedsfremstilling (Rom: Parmigianino, SMK), 3) familieportrættet som iscenesættelse af en vigtig social struktur (Cremona: Sofonisba, NM), 4) belysning af det lærde individs fremstillinger i 1500-tallet (Venezia/Urbino/Rom: (El Greco, SMK), og 5) kvindeportrættets status i periodens hofkultur (Urbino: Barocci, SMK).
Metodisk-teoretisk udfolder afhandlingens enkelte værkanalyser sig i relation til to centrale mål: a) en kontekstualisering af værkerne i forhold til deres type, og b) en sociologisk-antropologisk og performativ tilgang til aflæsningen af portrætkunsten i 1500-tallet.
I et afsluttende, sammenfattende kapitel er det hensigten at diskutere hvordan de fem studier kan afdække mere generelle aspekter af periodens menneskesyn i forhold til portrættyperne, bl.a. med fokus på by- og hofkulturens øgede kodificering. Dermed bidrager projektets analyser samlet set til en diskussion af portrætternes potentiale i forhold til at forstå forholdet mellem portrætkunsten og de fremherskende synskulturer og sociale sammenhænge, genren oprindeligt indgik i. Projektet vil især med blik for de senere års forskning kunne belyse og tilføje nye perspektiver på de enkelte portrætter og samtidig indskrive deres typehistorier i en bredere forståelsesramme.
Finansiering: Samfinansieret af Ny Carlsbergfondet og Kulturministeriets ph.d.-pulje.
Planlagt formidling: En række særomvisninger er afholdt på Nivaagaards Malerisamling i 2013. Foruden afhandlingen og mundtlig formidling produceres et skriftligt materiale til præsentation af udvalgte portrætter på SMK og Nivaagaard (fokusudstillinger).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201203/06/2016

Emneord

  • portrætkunst
  • individforståelse
  • italiensk højrenæssance
  • italiensk senrenæssance
  • hofkultur
  • typestudier