The Vilhelm Hammershøi Digital Archive

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et 4-årigt forskningsprojekt, finansieret med midler fra Augustinus fonden og Ny Carlsberg Fondet. Projektet består af tekniske undersøgelse af 150 – 200 Vilhe,m Hammershøi malerier fra offentlige og private samlinger i ind- og udland.
Formålet er at undersøge og kortlægge Hammershøi’s arbejdsmetode og teknik, samt brug af pigmenter og lærreder. Endvidere at opbygge en omfattende digital dokumentation af Hammershøi’s produktion og gøre denne datamængde tilgængelig gennem en open acces database.
Der er tale om systematisk gennemgang og indsamling af data gennem:
Maleteknisk gennemgang og registrering ved visuelle undersøgelser
Multispektrale fotografiske analyser inkl. infrarøde optagelser og røntgen
Weave-mapping af lærreder
Naturvidenskabelige undersøgelser, inklusiv scanning MA-XRF
Projektet skal bidrage til vores forståelse af Hammershøi og hans værker gennem et omfattende kendskab til hans malemåde og materialevalg baseret på systematiske og naturvidenskabelige metoder.
Resultaterne er relevante ift at udvikle fremtidige bevaringsstrategier vedr. Hammershøi og samtidige malere på et forskningsbaseret grundlag. Både i forhold til præventiv og aktiv konservering.

Nøgleresultater

At gøre projektets resultater og indsamlede metadata tilgængelig i en open access platform til gavn for kunsthistorisk-, teknologihistorisk-, naturvidenskabelig- og konserveringsfaglig forskning, samt for den kunstfaglige formidling
AkronymViHDA
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/202031/07/2025

Samarbejdspartnere