Smykker fra ældre middelalder - et spørgsmål om tro?

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I de senere år er antallet af smykker fra 1000-/1100-årene steget væsentligt som følge af en intensiv detektorsøgning af bopladsarealer. Nogle smykker følger vikingetidens traditionelle dyreornamentik, mens andre viser nye kristne motiver. Projektet sigter mod at identificere inspirationskilderne og baggrunden for motivvalget og sætte smykkerne ind i en bredere samtidig kontekst. Motiverne genfindes i langt større målestok i kirkernes stenskulptur, kalkmalerier og altertavler. Dette tyder på, at opførelsen af kirker overalt i landet fra omkring år 1050 og brugen af kristne motiver i udsmykningen af kirkebygningen og dens inventar var ledsaget af en tilsvarende tilpasning og kreativ udfoldelse af ornamentikken på smågenstande fremstillet til personlig brug.
  Indsamling af det arkæologiske materiale fra Danmark er indledt. En foreløbig præsentation og respons på projektets hovedlinjer på et forskerseminar ved Centre for Medieval studies i Bergen danner grundlag for den kommende forskningsindsats. Projektet forventes at føre til en videnskabelig artikel, ligesom resultaterne vil blive fremlagt, bl.a. på en konference i maj 2010 i Bergen.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200831/12/2011