Særforsorg eller sær forsorg? Den politiske og administrative historie om den danske åndssvageforsorg 1933-80

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at undersøge udviklingen i den statslige danske åndssvageforsorg fra dens indførelse i 1933 og til dens nedlæggelse i 1980. Projektet bidrager med ny indsigt til en underbelyst del af den danske velfærdshistorie. Projektet vil undersøge perioden op til indførelsen af Særforsorgen i 1933, hvor åndssvageforsorgen blev et statsligt anliggende, til dens nedlæggelse i 1980, hvor institutionen blev udlagt til amter og kommuner.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202231/10/2025