Ring og Brendekilde

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Undersøgelser af samarbejdet mellem L.A. Ring og H.A. Brendekilde i de tidlige år med henblik på af præcisere karakteren af dette samarbejde og på hvilken måde de to kunstneres tidlige værker lader sig indskrive i det moderne gennembruds optagethed af at skildre det moderne liv i storbyen
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/201801/09/2018