Planternes liv - Museumsrummets skovbund, skræpper og klatreplanter

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

1800tallets malerier myldrer af planter. Skræpper folder sig ud, snerler snor sig og græsset gror. Måske skal vi se nærmere på dette liv for at forstå vores eget.
Med afsæt i den ‘plante-vending’ som foregår i disse år inden for filosofien og økokritikken undersøger forskningsprojektet gengivelser af planter i SMKs samling af dansk maleri fra 1750-1914. Op gennem denne periode arbejdede kunstnerne aktivt med gengivelser af planter, men hvilken slags planter gengives? Hvilke dele af planterne? Og med fokus på hvad? Farve, form, tidslighed, skrøbelighed, forbundethed?
Gennem sådanne undersøgelser er det projektets ambition at give inspiration til museernes kuratering af deres samlinger af denne type malerier. Måske kan museerne herigennem være med til at introducere nye perspektiver, der adresserer de klima- og biodiversitetskriser, vi står i.
Forskningsprojektet er støttet med midler fra Ny Carlsbergfondet.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202431/12/2024