Plant Resources in Norse Society in southern Greenland/Activating Arctic Heritage

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet fokuserer på at undersøge import/dyrkning og anvendelsen af korn og eventuelle andre kulturplanter samt udnyttelsen af vilde planteressourcer til føde og energi (brændsel) i nordbo-samfundet på Grønland i vikingetid og middelalder ved hjælp af målrettede udgravninger med prøvetagning og analyse af større jordprøver udtaget stratigrafisk i tynde lag fra tre nordbomøddinger, hvor der allerede er fundet korn-kerner. Målet er at undersøge et stort og repræsentativt plantemateriale med makrofossil-, pollen- og vedanalyser, dækkende hele perioden for de undersøgte bebyggelsers brugstid.
Et vigtigt mål i projektet er at finde et større antal kornkerner, som kan undersøges med strontium- og blyisotopanalyser for at belyse spørgsmålet om hvorvidt kornet er lokal dyrket eller importeret og om der sker ændringer i dette gennem perioden, hvor nordboerne boede i det sydlige Grønland.
Projektet er en del af projektet Activating Arctic Heritage, et samarbejde mellem Danmarks og Grønland Nationalmuseer.
AkronymAAH, WP 3.2
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201931/05/2024