Nordboernes agerbrug i Grønland : et agerbrug på nordgrænsen

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Nordboerne i Sydvestgrønland var bønder, der ernærede sig ved husdyrbrug og fangst, men skriftlige kilder fortæller også om forsøg på korndyrkning. Hvilken udstrækning agerbruget havde, ved vi dog stort set intet om. Nordboerne kom til Grønland med en tusindårig tradition som agerbrugere; hvorledes tilpassede de sig da de nye og anderledes forhold? Forsøgte de at opretholde et agerbrug, ligesom de opretholdt kvægbruget på trods af besværet med det barske klima eller opgav de hurtigt at dyrke jorden?  Nærværende projekt prøver at besvare disse spørgsmål ud fra dels makrofossilanalyser af affaldslag, hvor eventuelle rester af afgrøderne kan være bevaret, dels fosfat-analyser af jordbunden i og omkring bosættelserne med henblik på at belyse gødningsøkonomien i nordbosamfundet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201031/12/2013

Finansiering

  • Ukendt