Nord-syd netværk: møntefterligninger som kilde til analyser af netværk i sen romersk kejsertid

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

De inter-germanske eller inter-'barbariske' relationer har været stedmoderligt behandlet i dansk arkæologi. En del af årsagen skal nok søges i Koldkrigsperiodens opsplitning af Europa. Studier har vist, at de inter-germanske relationer har spillet en stor rolle. De barbariske møntefterligninger og deres geografiske distribution er eksempler på dette netværks forbindelser. Forskningsinitiativet vil kortlægge en speciel gruppe indenfor de mange forskellige typer efterligninger, nemlig guld"mønter" fra det europæiske Barbaricum, af hvilke ikke mindre end 10 stammer fra danske fund.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200931/12/2009

Finansiering

  • Kulturministeriets Forskningspulje