Negotiating experiences - visiting Statens Museum for Kunst

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d. projekt: Formidlingen af samlingerne på Statens Museum for Kunst.
Statens Museum for Kunst er landets hovedmuseum for billedkunst, og museets samlinger er en vigtig del af den danske kulturarv. Samlingerne danner udgangspunkt for de aktiviteter, der finder sted på museet. Det gælder også kunstformidlingen, som på museet opfattes meget bredt: ophængning, udstillingsopbygning/scenografi, skilte, plancher, kataloger, guidebøger, omvisninger og hjemmesiden. Kunstformidling er en forholdsvis ny disciplin i Danmark, og der mangler en forskningsbaseret undersøgelse af hele dette store felt. Hvad er intentionerne bag kunstformidlingen, og hvorledes opnår man de ønskede resultater?
Museet har som målsætning både at stille viden om kunsten til rådighed for publikum, men også at skabe rum for, at de selv kan sanse og opleve kunsten. Men spørgsmålet er: Hvordan gøres det mest hensigtsmæssigt? Der er et udtalt behov for at undersøge de hertil knyttede faktorer til bunds, herunder problemstillinger vedr. relevante dannelsesbegreber, læringsteorier, kunstoplevelsen og publikums forventninger til samme.
Samarbejde: Projektet er tilknyttet Kulturarvens Forskerskole og stipendiaten er indskrevet ved University of Leicester med Dr. Vivien Golding som vejleder.
Finansiering: Samfinansieret med Kulturministeriet.
Planlagt formidling: Artikler i relevante tidsskrifter og afprøvning af formidlingsstrategier i konkrete ophængninger.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/200607/05/2014