Nationalmuseets Nydamprojekt: Jernalderen i Nordeuropa - Nydam bind 5: Jernalderens våbenofre i Nydam Mose. Bemalede skjolde og udskårne træsager. Arkæologiske, geologiske og bevaringsmæssige undersøgelser 1989-99

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Færdiggørelse af publikation vedr. arkæologiske og naturvidenskabelige resultater af Nationalmuseets udgravninger i jernalders offermose i Nydam i perioden 1989-1999.
Afpudsning af tekst og illustrationer.
Fremlæggelse af de væsentligste arkæologiske og naturvidenskabelige resultater af Nationalmuseets udgravninger i våbenoffermosen Nydam i perioden 1989-1999.
Stratigrafisk påvisning af gentagne, kronologisk forskellige ofringer. Fremlæggelse af vidnesbyrd om hidtil ukendt anvendelse af bemalede skjolde og dekorerede sværdskeder. Redegørelse for jernalderens træteknologi og for perspektiverne mht. bevaring af resterende offerlag i mosen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/200601/07/2011

Finansiering

  • Carlsbergfondet: 24.087,68 €