Napolitansk maleri

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Under gennemgangen af værker på magasin i forbindelse med en ny præsentation af museets samlinger blev vi opmærksomme på en gruppe malerier med relation til Napoli fra 1600- tallet. Det viste sig hurtigt at være en meget stor konserveringsmæssig opgave at få gjort malerierne udstillingsklar – alt for omfattende til at kunne realiseres indenfor rammerne af nyophængningen. I samarbejde med Bevaringsafdelingen har det efterfølgende været muligt at opnå støtte til konservering af en gruppe på 10 af disse malerier fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal. Parallelt med restaureringerne vil pågå en kunsthistorisk forskning, som ser bredt hermeneutisk og samlingshistorisk på materialet. Flere af 1600-tallets neapolitanske malere arbejdede ikke alene i Italien, men også i Spanien. Det er ikke så mærkeligt eftersom Napoli hørte under det spanske kongerige i perioden 1504-1707 og blev regeret af spanske vicekonger. De neapolitanske kunstnere var mestre i at bevæge og engagere betragteren i en billedverden fuld af lidelse, mystik og uhygge. Begrebet ’bevægelse’ er et af barokkens store æstetiske ledemotiver, bevægelse i tid og rum, den følelsesmæssige bevægelse hos billedverdenens aktører og den bevægelse, som betragteren hensættes i gennem betragtningen af kunstværket. Det bevægede og det bevægende var begreber, som kunsten lånte fra retorikken, det gælder i særlig grad den neapolitanske skole.
Financiering: Intern / Ekstern (NOVO forskningsfond, til udbetaling i 2014/2015)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201226/11/2019

Finansiering

  • Kunsthistorisk forskning: 65.837,89 €