Museumsdidaktik - en analyse af undervisningen på kulturhistoriske museer

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Hvert år undervises titusindevis af elever på kulturhistoriske museer rundt om i landet. Mulighederne er mange. Der undervises i både oldtid og nutid, i livet til hverdag og fest og flere museer har også kultur og traditioner i fjerne lande på programmet. Museumsundervisning er med andre ord et broget felt. Det er samtidig et felt som ikke alene dækker over mange forskellige museale virkeligheder - økonomiske, såvel som organisatoriske, holdningsmæssige  og kulturvidenskabelige men som også er i konstant bevægelse. Både de kulturvidenskabelige og pædagogiske retninger ændres løbende, ligesom skolernes ønsker og behov forandres. Kun en ting synes at være konstant, nemlig at undervisingen som udgangspunkt tager afsæt i museernes udstillinger, samlinger og genstande.
  Projektets formål er at formulere en museumsdidaktik på baggrund af analyser af den undervisningsvirksomhed, som praktiseres på kulturhistoriske museer med henblik på at bevidstgøre og opkvalificere arbejdet. Undervisningen på kulturhistoriske museer er et meget praktisk orienteret felt, som kun er sporadisk beskrevet nationalt såvel som internationalt. Ideen med projektet er derfor at koble den eksisterende praksis med teoretisk refleksion, samt at få belyst hvad der opfattes som god museumsundervisning, hvilke metoder der anvendes og hvilke tanker og rationaler som ligger bag.
  Hovedvejleder: Lektor Lene Otto, Københavns Universitet, Saxo-instituttet, etnologi
  Medvejleder: Overinspektør Bodil Bundgaard Rasmussen, Nationalmuseet, Forsknings- og formidlingsafdelingen, Undervisning & Aktiviteter
  Forskerskole: Kulturarvens Forskerskole
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/200831/01/2012

  Finansiering

  • Kulturarvsstyrelsen (KUAS)
  • Nationalmuseet
  • Kulturministeriets ph.d.-pulje