Mobilitetens betydning for kunstproduktionen i Danmark 1550-1700. En undersøgelse af introduktionen og brugen af farvede grunderinger

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I perioden 1550-1700 tiltrak de danske konger udenlandske kunstnere der var med til at definere periodens kunstproduktion. De udenlandske malere bragte viden og materialer med sig og de danske malere lod sig inspirere og dygtiggøre på rejser og ophold i udlandet. Forskningsprojektet undersøger hvordan og i hvilken udstrækning kunstnere, virksomme i Danmark 1550-1700, blev påvirket, dels af de maletekniske strømninger der mødte dem på rejser, dels af den voksende import af materialer fra udlandet. Projektet undersøger malernes brug af pigmenter og bindemidler i udvalgte malerier udført i Danmark i perioden, koblet med studier af arkivalier i form af brevvekslinger, skifter, apotekertakster og øresundsregnskaber til belysning af periodens materialehandel. Projektets fokus ligger på det markante maletekniske skift der fandt sted inden for den europæiske malerkunst i overgangen fra brugen af lyse til farvede, rødbrune grunderinger. Et maleri fra 15- og 1600-tallet er udført på et underlag, typisk lærred, træ eller kobber, som først blev påført en grundering, der havde til formål at skabe en glat overflade for farvelagene. Med overgangen fra lyse til farvede grunderinger fik grunderingslaget gradvist en ny visuel betydning for maleriets endelige udtryk. For at forstå det ændre kunstneriske udtryk i perioden vil projektet som det første af sin art undersøge relationen mellem kunstner- og materialemobiliteten i Danmark og den maletekniske tradition der forankredes i den lokale kunstproduktion.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201901/07/2021