Menneskets tilpasning til klimaforandringer i senpalæolitikum. Belyst ved analyser af udgravede bopladser

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

 
I senglacial tid gennemgår landskabet dramatiske forandringer. Disse forandringer satte høje krav til menneskets evne til at tilpasse sig. Traditionelt er der en tendens til at Brommekulturens pladser, der var beboet i varmetiden Allerød, og Ahrensburgkulturens, der henføres til kuldeperioden Yngre Dryas, er indrettet forskelligt, og varierer hvad angår topografisk placering.
Projektet har til formål at undersøge hvordan disse forskelle kommer til udtryk
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200901/03/2010