Landvindingsprojekter i Sønderjylland 1920–ca. 1970

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I dette forskningsprojekt foretages en kortlægning af de landvindingsprojekter i bred forstand, der enten blev gennemført eller foreslået i perioden fra genforeningen og frem til ca. 1970. Det skal undersøges, hvornår projekterne opstod og evt. blev gennemført; hvorledes de var tænkt finansieret; hvilke interesser der gjorde sig gældende (amt, kommune, lokalbefolkning, politiske forhold, fredningsnævn, landbrugets organisationer, enkeltpersoner, m.m.). Et centralt forskningsspørgsmål vil være, om der hen gennem tiden var en udvikling/ændring i projekternes omfang og indhold, ligesom projekternes konsekvenser for de berørte områderne skal vurderes, herunder også landskabets oplevelsesværdi, kulturmiljø, etc.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202331/12/2025