Landskab og levevej, økonomi og hierarki - pastoralt landbrug i det norrøne Grønland

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med afsat i en analyse af nyindsamlet arkæologisk surveydata fra Vatnavarfi-regionen, er projektets målsætning at give en detaljeret karakteristik af det pastorale landbrug og landskabsudnyttelse i den norrøne Grønlandskoloni 985786-1450 e. Kr. Med særlig fokus på fold- og digeanlæg, skal materialet analyseres og sammenlignes med andet survey-data fra Grønland og Nordatlanten, i forhold til bebyggelsestopografi og -hierarkier, samt ressource- og landskabsudnyttelse under skiftende klimatiske, miljømæssige og demografiske forudsætninger.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/1950 → …