Landsbyfællesskaber i aktion. Om organiseret modstand mod købstædernes inkvisitioner efter ulovlige brændevinsredskaber m.m. 1776

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Rigsarkivets samlinger er for størstedelen skabt af samfundets magthavere, så det er vigtigt at demonstrere, at de også kan bruges til at afspejle den brede befolknings holdninger. Optøjerne i 1776 vendt mod inkvisitioner efter ulovlig brændevindbrænding er således interessante, fordi de viser de uformelle landsbyfællesskaber i kollektive aktioner. Landsbyfællesskaberne er generelt meget lidt undersøgt, og vanskeligt at finde kilder til. Inkvisitionerne skabte samtidig røre, fordi de brød med de etablerede magtstrukturer med skarpe grænser mellem by og land, hvor godsejerne havde den fulde økonomiske kontrol med bønderne og hvor al opkrævning hos bønder gik gennem godsejeren.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202331/12/2025