Kunsthistoriske undersøgelser i forbindelse med restaurering af Jais Nielsens freskomaleri, Sankt Elisabeth Hospital

  • Aagesen, Dorthe (Projektdeltager)
  • Haslund, Ida (Projektdeltager)
  • Henningsen, Karen Elise (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I tæt samarbejde med et tværfagligt team af konservatorer og teknikere sammensat i regi af CATS (Centre for Art Technological Studies) er der gennemført kunsthistoriske og maletekniske undersøgelser af Jais Nielsens fresker på det tidligere Sankt Elisabeth Hospital på Amager. På grundlag af bl.a. arkivstudier, maletekniske undersøgelser af værket og sammenlignende undersøgelser af forarbejder og andre relaterede værker har der været fokus på at rekonstruere værkets tilblivelsesproces og helt konkret forstå, hvordan Jais Nielsen arbejdede. Formålet med disse undersøgelser var at få kortlagt med hvilke metoder og materialer, maleriet blev til, og sætte disse i relation til den kunsthistoriske viden om værket.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/201515/12/2016