Kulturkontakter over Skagerrak og Kattegat i vikingetiden - materielle vidnesbyrd om dansk hegemoni

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet tager udgangspunkt i et udvalgt arkæologisk kildemateriale fra perioden ca. 800-1050 ud fra antagelsen, at der heri kan findes yderligere spor af de kulturelle og politiske relationer mellem Danmark, Viken i Sydnorge og Vestsverige, som de samtidige skriftlige kilder vidner om, og som også de geografiske forhold lægger op til. Resultaterne af den arkæologiske analyse vil danne grundlag for en generel vurdering af de materielle vidnesbyrd om kommunikation og magtstrukturer på tværs af Skagerrak og Kattegat i vikingetiden og kan i videre perspektiv indgå i en sammelignende analyse af tilsvarende vidnesbyrd om kulturkontakt på tværs af Nordsøen før og under Knud den Stores regeringstid i begyndelsen af 1000-årene.
  Studiebesøg på Bohusläns Museum, Göteborg Stadsmuseum og Riksantikvarieämbetet UV Väst i 2008 har vist adskillige fund relevante for projektets problemstilling. Mange af fundene er gamle, idet de fremkom allerede i 1800- eller begyndelsen af 1900-årene. Flere er desuden ufuldstændige eller utilstrækkeligt dokumenteret. Fundene er derfor hidtil blevet overset, men fortjener ikke desto mindre opmærksomhed, idet indholdet (og den formodede rolle, de døde og deres familier spillede i datidens samfund) støtter tanken om social og politisk kontakt over Skagerrak og Kattegat blandt 900-årenes samfundselite. Gravenes potentiale understreges ved sammenligning med tilsvarende danske og norske fund. Som led i projektet planlægges et arbejdsseminar blandt forskere, der kan belyse projektets tema ud fra andre samtidige kildegrupper.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200831/12/2014

  Finansiering

  • Nordic Centre for Medieval Studies Bergen: 1.200,00 €
  • Nationalmuseet, Nordlige Verdener