Kortlægning af forekomsten af Romerske foldeknive i Danmark baseret på detektorfund og en bevis-førelse for, at der reelt er tale om provinsialromersk import.

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I løbet af de seneste par år, er der via metaldetektering fremkommet få og spredte eksempler på romer-ske foldeknive i Danmark. Først da et helt eksemplar dukkede op, kunne fragmenterne identificeres.
Der er formentlig en noget højere frekvens af denne fundtype, der blot ikke er erkendt, og det diskute-res fortsat om der reelt ER tale om romerske foldeknive. Projektet her skal sætte fokus på den nye fund-gruppe, der har sit udspring i de vestromerske provinser. Projektdeltagerne har været meget vidt om-kring i den sparsomme litteratur der findes på området, ligesom der er diskuteret på tværs af landegræn-ser mhp identifikation og tolkning. En udforskning af fundgruppen vil således også være interessant i et internationalt perspektiv.
Kort titelRomerske foldeknive i DK
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/202201/09/2022

Emneord

  • foldekniv
  • romersk
  • provincialromersk