Korea på museum - en museumsantropologisk analyse af de koreanske samlinger på Nationalmuseet

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger, hvorledes den koreanske samling på Etnografisk Samling bidrager til vores viden om især det interkulturelle aspekt af Koreas kunst- og kulturhistorie, genstandsindsamlingen, omverdenens museale repræsentation af Korea og den postkoloniale koreanske kulturarvsdebat.
Studiet af den vestlige verdens indsamling og musealisering af fremmede folks kulturgenstande involverer et videnskabshistorisk og etisk moralsk problemkompleks, der ikke mindst knytter sig til måden, disse genstandssamlinger er blevet indsamlet på. Ofte har indsamlingssituationen været tæt forbundet med vestlige nationalstaters imperiale magtapparat og har til tider udfoldet sig som regulær udplyndring af andre landes kulturarv. Blandt postkoloniale nationalstater har kravet om repatriering af den plyndrede kulturarv således været hyppigt forekommende. Sideløbende med den postkoloniale problematisering af de etnografiske samlinger, har der været et museumshistorisk fokus på, hvorledes repræsentationen af ‘de fremmede kulturer' indgik i opbygningen af 1800- og 1900-tallets nationale og imperiale identitetsdannelse. Som en delvis syntese af, men også som en reaktion på ovenstående, er der i de seneste år inden for museumsantropologien udviklet et nyt forskningsområde, der tager sit udgangspunkt i den forandringsproces, genstandene gennemgår fra deres forvandling fra brugsgenstande til museumsgenstande. Samtidig kan genstandenes forandringsproces tilføre ny viden om det interkulturelle skæringspunkt mellem den indsamlede kultur og den indsamlende kultur.
Hovedvejleder: Lektor, dr. phil. Esther Fihl, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Center for Komparative Kulturstudier, Københavns Universitet
Medvejleder: Joan Hornby, Nationalmuseet
Forskerskole: Kulturarvens Forskerskole og The Danish Research School of Anthropology and Ethnography
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/200430/11/2008

Finansiering

  • Kulturministeriets ph.d.-pulje
  • Nationalmuseet