Kontrol over København. Studier i den sene enevældes sikkerhedspoliti 1800-48

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I afhandlingen behandles følgende hovedtemaer:
  Skabelsen af et nyt sikkerhedspoliti:
  Regeringens initiativer for at indføre et sikkerhedspoliti i København og for løbende at tilpasse dette til de skiftende konjunkturer og trusselsbilleder. Forklaringer på den spektakulære politiudbygning, som skete i 1800-tallets første årtier.
  Sikkerhedspolitiets arbejdsmetoder:
  Identifikation og beskrivelse af de moderne arbejdsmetoder, som det nye sikkerhedspoliti tog i brug. Overordnede teorier, som sikkerhedspolitiet byggede sit virke på, sikkerhedspolitiets selvfremstilling overfor borgerne, og de konkrete teknikker, det tog i brug.
  Sikkerhedspolitiorganisationen:
  Sikkerhedspolitiets organer, styring, personale og støttefunktioner samt økonomi. Følger af, at sikkerhedspolitiet antog karakter af en hemmelig tjeneste.
  Sikkerhedspolitisamarbejdet:
  Samarbejdsrelationer mellem sikkerhedspolitiet og andre indenlandske myndigheder samt mellem sikkerhedspolitiet og beslægtede tjenester i udlandet
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/12/200723/05/2014