Kongeslægter Skjoldunger og Ynglinger. Lejre og Uppsala mellem arkæologi og tekst

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

To steder i Norden er kendt for historier om mytiske herskerslægter, Gl. Uppsala i Sverige og Lejre i Danmark. Fortællingerne om dem er nedskrevet i middelalderen (1200-1400), men har langt ældre rødder i sen jernalder og vikingetid (500-1000). Denne krønike- og sagalitteratur har gennem de seneste årtier fået følgeskab af overraskende resultater fra arkæologiske udgravninger med blandt andet store halbygninger og rige fund. Dermed får historier om Ynglingerne i Uppsala og Skjoldungerne i Lejre ny aktualitet på flere planer.
Er der historisk hold i beretningerne om disse nordiske heltekonger? Hvad er forskellene, hvad forener de to lokaliteter, og hvorved adskiller de sig fra andre samtidige bebyggelser? Hvad foregår der på kongsgårdene af aktiviteter, der rækker ud over den daglige drift, f.eks. ceremonier af politisk og/eller kultisk/religiøs karakter.
Arbejdet afsluttes med et symposium og en publikation af resultaterne.
Projektet er finansieret af KrogagerFonden.

Christensen, T., Projektleder, organisatorisk, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid
Price, N., Projektleder, faglig, Uppsala Univesitet
Ljungkvist, J., Projektleder, faglig, Uppsala Universitet
Holst, S., Projektdeltager, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid
Nielsen, J., Projektdeltager, Nationalmuseet
Kastholm, O., Projektdeltager, ROMU
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/2017 → …

Samarbejdspartnere