Klimaændringer og køkkenmøddinger - når permafrosten forsvinder

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Køkkenmøddingen ved Qajaa på sydsiden af Ilulissat isfjord i Vestgrønland undersøges, for at se hvordan klimaændringer påvirker bevaringsforholdene for arkæologiske pladser.  I projektet studeres både  kemisk og biologisk nedbrydning af pladsens organiske materiale, og den fysiske erosion fra havet. Nedbrydningen er afhængig af temperaturen, og forskningsprojektet forsøger at modellere nedbrydningshastigheden i fortiden, i dag og fremover samt eventuelle behov for afbødende tiltag.
I 2012 er pladsen besøgt for at dokumentere tilstand og hente data fra automatisk overvågningsudstyr.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200931/12/2013

Finansiering

  • Augustinus Fonden