Kirke, sogn og lokale eliter

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil i forskellige publikationer undersøge lokale eliters tilknytning til de lokale fællesskaber, de indgik i eller distancerede sig fra, i senmiddelalderens Danmark (ca. 1300-1536) og i perioden fra reformation til enevælde (1536-1660), med særlig fokus på herregårdens adelige beboeres tilknytning til fællesskabet omkring den lokale sognekirke. Centralt i projektet vil stå det overordnede spørgsmål, hvordan lokale eliter markerer deres tilhørsforhold til lokale fællesskaber – eller det, at de står uden for dem. Selvom fokus hovedsageligt vil være på den danske adels forbindelser til kirkesogne uden for købstæderne, vil lokale elitegruppers tilknytning til sognet og sognekirkens fællesskab.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202331/12/2025