Kilder til dansk forvaltningshistorie 1970-2020 – et forsknings- og vejledningsprojekt

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet sigter mod at gøre meget store dele af den nyeste danske forvaltnings kilder mere tilgængelige og brugbare for såvel Rigsarkivets personale og faste brugere som personer, der kun undtagelsesvis finder grund til at anvende arkivet. Projektet er inspireret af fembindsværket ”Kilder til dansk forvaltningshistorie” (1998-2008), som dækkede tiden fra 1500-tallet til 1970 og desuden indeholdt særlige bind om Sønderjylland, de nordatlantiske områder og tropekolonierne. I de fem bind blev der i alt præsenteret 469 kildetyper, og det skete efter en fast skabelon, der bl.a. indeholdt en kort karakteristik af kildetypen og en facsimile-gengivelse af nogle få sider fra et kildeeksempel samt oplysninger om lovgrundlag, evt. litteratur og ideer til, hvordan kildetypen kan bruges.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202331/12/2025