København 1900: Offentlig kultur, teknologiske systemer og Den Gode By

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med ph.d.- projektet er at give en samlet analyse af den kulturhistoriske forandring i det offentlige rum, der opstod med Københavns centrumdannelse ved Rådhuspladsen omkring år 1900. Området udvikles i dag som Metropolzonen. Denne forandring belyses som ændringer i det fysiske byrum, den urbane praksis og diskursen om området, der forstås som "laboratorium" for væsentlige forhandlinger om den moderne by. Projektet følger fire spor:
Skift i tyngdepunktet for det offentlige rum. Inden for en kort årrække opbygges fra 1880'erne et nyt centrum omkring den nuværende rådhusplads. Opbygningen indbefatter det nye underholdnings- og natteliv, knudepunkter for ny offentlig og privat trafik, forretnings- og virksomhedsbygninger, hovedsæder for den ny presse og industrisamfundets interesseorganisationer. Dette offentlige rum undersøges som ramme for en ændring af den offentlige kultur
 
Socioteknisk udvikling af den Indre By. Gasbelysningen fik konkurrence fra elektriciteten, kloaksystemet blev udviklet, sporvogns- og telefonnettet åbnede for en ny mobilitet. Genstande og installationer i det offentlige rum ændres: lys i butiksruder og automater, elektriske ure og telefonkiosker vinder frem.
 
'Offentliggørelse' og regulering af hverdagslivet. Den offentlige praksis og synet på denne ændrede sig i perioden . Dele af det selskabelige liv foregik i højere grad offentligt. Det offentlige blik, flanøren og "offentlighedssygdomme" som neurastheni og agorafobi er i centrum, og myndighederne regulerer aktiviteter i byrummet. Politiet får rollen som håndhæver af offentlig orden, og byen organiseres i zoner med forskellig regulering. Disse forhold gør sig særlig gældende i området omkring Indre By.
 
Intensivering af diskursen omkring Den Gode By. Netop det offentlige liv og diskussionen om regulering af byen til samfundets bedste var genstand for voksende opmærksomhed omkring 1900 i Danmark og Vesten. De diskursive spor omkring byens udvikling spænder over hygiejne, kriminalitet, byplanlægning og politik, og der sker en voldsom udvikling i alle disse spor, der på hver sin vis behandler forestillinger om Den Gode By. De diskursive spor kommer til at "forhærdes" som dele af det fysiske rum, og denne sammenhæng undersøges i projektet.
 
Undersøgelsen baseres på diskussioner i Borgerrepræsentationen og diverse udvalg, tekniske arkiver i Stadsarkivet, kort- og billedmateriale samt erindringsmateriale fra Det Kongelige Bibliotek, Stadsarkivet og Danmarks Nyere Tid. Offentlig debat, videnskabelige tekster og skønlitterære kilder benyttes også.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201001/05/2013

Finansiering

  • Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation