Jernalderens moseofferfund - Vimosefundet.

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Et af de mest spændende fund af hærudstyr fra jernalderen stammer fra Vimose på Fyn. Fundet er udgravet i midten af 1800-tallet, og har aldrig været genstand for en samlet bearbejdning.
  Projektets primære formål er at fastlægge antal, størrelse og kronologisk placering af Vimosefundets enkelte delofringer i forhold til andre danske og nordeuropæiske våbenofferfund. Desuden undersøges den kulturelle og geografiske oprindelse af det ofrede udstyr med henblik på en diskussion af de forskellige tolkningsmodeller af våbenofrene og de forskellige hærstyrkers struktur og organisation.
  En stor del af Vimosefundet dateres til ældre romersk jernalder. Dermed får man mulighed for at belyse udviklingen i germansk hærstruktur og kampteknik i den vigtige periode fra det 1.-2. årh. e. Kr. - en periode, der ikke er dækket af andre krigsbytteofferfund. Ydermere har fundet et kraftigt romersk islæt fra et tidspunkt, hvor der ses en betydelig handelsmæssig forbindelse mellem det nuværende danske område og Romerriget samt et ligeså tæt kontaktnetværk til Barbaricum. Sammensætningen af fundet afviger således fra de andre klassiske krigsbytteofringer, både hvad angår det romerske indslag, den tidlige datering og af hærstyrkernes mulige oprindelse.
  Hovedvejleder: Docent dr. phil. Ulla Lund Hansen, Saxo-instituttet, Institut for Arkæologi og Etnologi, Københavns Universitet
  Medvejleder: Prof. hc., dr. phil. Jørgen Ilkjær, Moesgård Museum og seniorforsker, ph.d. Lars Jørgensen, Nationalmuseet
  Finansiering: Nationalmuseet (UMTS-midler)
  Forskerskole: Dansk Arkæologisk Forskerskole, Kulturarvens Forskerskole og Forskningsprojektet "Jernalderen i Nordeuropa", et samarbejdsprojekt mellem Nationalmuseet, Moesgård Museum og Schloss Gottorf i Schleswig.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/02/200401/10/2008