Jellingprojektet - et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I 1994 blev de to runesten, rejst af kongerne Gorm og Harald, de vældige høje og kirken i Jelling optaget på UNESCO's liste over særligt bevaringsværdige historiske mindesmærker - et udtryk for monumenternes status som et af de væsentligste mindesmærker fra vikingetiden i Danmark. Med udgangspunkt i monumentkomplekset sætter Jellingprojektet (indledt i 2008) fokus på det danske samfunds udvikling og dets kulturelle forbindelser til omverdenen i vikingetiden og den tidlige middelalder. I projektet indgår feltarkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser af monumentområdet og det omgivende landskab samt kulturhistoriske analyser rettet mod fænomener og processer i samtiden.
  Ved hjælp af nye udgravninger, naturvidenskabelige og kulturgeografiske undersøgelser har projektet i årene 2009-2015 udbygget den eksisterende viden om Jellingmonumenterne, deres kompleksitet og funktion. Samtidig er der bl.a. sat fokus på Jellings rolle i transformeringen af europæiske kulturelle værdier, normer og praksis til Danmark og til Norden. De forskningsmæssige initiativer er undervejs kombineret med en bredt facetteret formidlingsoffensiv for at sikre, at projektets resultater kunne nå ud til flest mulige interessenter, både alment interesserede og professionelle, og at disse omvendt fik mulighed for, at følge og engagere sig i projektet.
  Jellingprojektet er nu inde i sin publiceringsfase, hvor vægten ligger på dels en monografi om monumenterne og det omgivende landskab, dels en monografi om Jelling Kirkes tidlige historie
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/200831/12/2020

  Finansiering

  • Bikubenfonden

  Emneord

  • Vikingetid
  • monumenter
  • statsdannelse
  • Harald Blåtand
  • Jellingprojektet
  • Jelling