Italiensk kirkemusik i Norden: Musik fra Nykøbing Slot i 1640'erne

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Christian IVs søn, den udvalgte prins Christian (1603-1647), boede på Nykøbing Slot, hvor han forberedte sig på at skulle overtage tronen efter sin far. Dette kom imidlertid aldrig til at ske pga. hans tidlige død i 1647. Han nåede dog som led i sine forberedelser at opbygge et hof, der - som det var kutyme for tidens protestantiske fyrster - også omfattede et hofkapel.

  I Lüneburg opbevares et omfattende nodemanuskript, som er skrevet af prinsens organist, Matthias Weckmann. Manuskriptet dokumenterer, hvilken musik han lærte at kende under opholdet i Nykøbing 1643-47, og således er det en enestående kilde til hofkapellets repertoire i 1640'erne. Det består af 75 kirkemusikalske vokalværker af 17 komponister, heraf 10 italienske. I centrum for projektet står den italienske musik.

  Projektet vil munde ud i en kritisk-videnskabelig nodeantologi med udvalgte værker fra manuskriptet, herunder bl.a. unikke værker af Agostino Fontana, Giovanni Valentini og Lorenzo Agnelli. Også værker af bl.a. Claudio Monteverdi og Tarquinio Merula vil indgå i udgivelsen, selvom de er kendte fra andre kilder, fordi Weckmanns afskrifter på en række punkter afviger fra de forlæg, som han skrev af efter. Manuskriptet er således en vigtig musikhistorisk kilde, der giver et indblik i, hvordan musikere ved prinsens hof tilegnede sig den italienske kirkemusik på en lokalitet fjernt fra dens sydeuropæiske ophav. Historien om manuskriptet og dets musikhistoriske betydning vil blive beskrevet nærmere i indledningen til nodeudgivelsen.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato30/06/201330/06/2014