Inequality in child mortality in Denmark 1812 – 1915: family, social status and place

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I 1800-tallets Danmark var en ud af tre begravede et barn under 5 år. Alligevel ved vi ikke ret meget om, hvordan børnedødeligheden ramte i 1800-tallet, og om hvordan og i hvilke familier, den store nedgang begyndte. Spædbørn under 1 år havde den højeste dødelighed af alle aldersgrupper, og den begyndte at falde omkring år 1900, mens dødeligheden for børn mellem 1-5 år allerede begyndte at falde i 1860’erne. Der var store geografiske forskelle både mellem by og land og mellem landdistrikterne indbyrdes. Børnene på Randers-egnen oplevede en dødelighed, der var mere end dobbelt så høj som fynboerne, men vi ved ikke, hvilke familier der havde den højeste børnedødelighed. Undersøgelser fra andre dele af Europa har vist, at dødeligheden var meget høj i nogle familier, mens den var meget lav i andre – dette fænomen kaldes ”family mortality cluste-ring”. Indtil nu har der manglet et datagrundlag for at undersøge dette for Danmarks vedkommende. Ved hjælp af nye data udviklet i forskningssamarbejdet Link-Lives vil dette ph.d.-projekt undersøge clustering i børnedødeligheden
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/202131/01/2024