Henrik Olesen, Afsked med forældrene

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udstilling i x-rummet: Henrik Olsen sammensætter sammen med kunstsamlerene Daniel Buchholz og Christopher Müller en udstilling med titlen Afsked med forældrene, Værkerne er lånt fra private samlinger og museer, deriblandt flere fra SMK. Også flere af Olesens egne værker er med. Bl.a.hans collage, Abschied von den Eltern fra 2003, deler ikke alene titel med udstillingen, den repræsenterer også nogle af de tematikker og den praksis, der ligger til grund for selve dens koncept.
Olesens collage sampler en figur fra den finske kunstner Tom of Finlands univers med en af den tyske surrealist Max Ernsts collager fra bogen Une Semaine de Bonte. Ligesom collagen samler også selve udstillingen billeder og materialer fra vidt forskellige sammenhænge i en ny kontekst, hvor de kombinerede elementer etablerer overrumplende forbindelser og foreslår nye betydninger. Ernst og Tom of Finland er desuden nogle af de figurer, som Olesen konsulterer for at formulere sit eget projekt. Ligesom mange andre af udstillingens kunstnere har de været vigtige holdepunkter i Olesens kunstneriske liminalfase, hvis overgangsritual omfavner afskeden med de identifikationsmæssige og kunstneriske konventioner - med ”forældrene” - der repræsenterer hans udgangspunkt.
Henrik Olesens praksis inddrager ofte dokumentationer eller arkivalske indekser af forskellig slags. Det kan være fotos af kunsthistoriske malerier, hvor figurerne eller de portrætterede er gengivet i kokette stillinger eller med affekterede håndbevægelser som i værket Some Faggy Gestures, eller det kan være faktuelle henvisninger til lovgivningen omkring homoseksualitet i forskellige lande rundt om i verden som i værket Lack of Information. På samme måde dokumenterer udstillingen Afsked med forældrene et muligt indeks over kunstnerens egne referencer.
Udstillingen er en del af udstillingsrækken i X-rummet på Statens Museum for Kunst og præsenterer en fiktiv samling sammen med udvalgte værker fra museets samlinger.
Gennemført eller planlagt formidling: Udstillingsfolder, omvisninger for museumsklub, formidlingsfilm
Finansiering/Hidtidigt tidsforbrug: 3 måneder indenfor normal arbejdstid
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/10/201228/03/2015