Grønlandsfarere og vadehavsliv. Den nordatlantiske hvalfangst og de lokale konsekvenser på de nordfrisiske øer, ca. 1650-1850

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets udgangspunkt er de kommandørgårde, der i dag findes på henholdsvis Frilandsmuseet i Sorgenfri og på Rømø, men ikke mindste de familier på de nordfrisiske øer, hvor mændene deltog i den nordatlantiske hvalfangst i 1700- og 1800-tallet. Formålet er at undersøge, hvordan deltagelsen i hvalfangstindustrien påvirkede og afspejlede sig i den materielle kultur, den sociale organisation og den kulturelle horisont på øerne - vel vidende, at hvalfangsten hverken var den eneste levevej for beboerne på øerne eller den eneste forbindelse til omverdenen. Den overordnede problemstilling søges besvaret gennem udforskning af en række temaer, som alle er indbyrdes forbundet:
  Materiel kultur, social status og kulturel horisont
  Social organisation og køn
  Netværk og kulturel horisont
  Risikohåndtering og kulturel horisont
  Den internationale kontekst
  Temaerne rækker alle på forskellig måde ud over lokaliteten og knytter an til nogle større økonomiske og kulturelle sammenhænge. Et overordnet metodisk og teoretisk problemfelt er derfor, hvordan man forener den lokale historie med den store historie om hvalfangsten.  
   
   
   
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/201101/09/2013