Grød, brød og fisk - forandringer i den materielle kultur i forhold til kostforandringer og fødevareproduktion i Nordatlanten, 800-1300

 • Mahler, Ditlev L. Dall (Projektdeltager)
 • Øye, Ingvild (Projektdeltager)
 • Larsen, Anne Christine (Projektdeltager)
 • Arge, Sìmun V. (Projektdeltager)
 • Michelsen, Helgi Dal (Projektdeltager)
 • Baug, Irene (Projektdeltager)
 • Olsen Ramsey, Ole Mikal (Projektdeltager)
 • Owen, Olwyn (Projektdeltager)
 • Gibson, Julie (Projektdeltager)
 • Traustadóttir, Ragnheiður (Projektdeltager)
 • Murray, Jenny (Projektdeltager)
 • Turner, Val (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets formål er at kortlægge og sammenstille de markante ændringer, vi kan se i det arkæologiske materiale i den østlige del af Nordatlanten - Vestnorge, Færøerne, Island, Shetlandsøerne, Orkneyøerne og Caithness – i perioden 800-1300. Ændringerne er for en stor del relateret til fødeproduktion og konsumption. Det videnskabelige spørgsmål er, om vi kan belyse sammenhængen mellem disse forandringer og de økonomiske og magtpolitiske ændringer, der fandt sted med udviklingen af Bergen/Trondheim som handelscentre for den norske statsdannelse og som omdrejningspunkter for relationer til kontinentet. KildematerialetDet historiske kildemateriale, om end sparsomt for store dele af Nordøstatlanten, består blandt andet af diplomatarier, lovtekster, regnskaber, sagatekster etc. og er velkendte. De udgør selve grundlaget og skelettet for det helhedssyn, vi har opnået i dag. Derimod forekommer det arkæologiske kildemateriale langt fra at være udtømt, og det kan kaste nyt lys over perioden, hvis vi ser det i sin totalitet og ikke blot som geografisk adskilte komponenter. Dette Kildemateriale består af fiskeredskaber, spor efter fiskeforarbejdning, baksteheller/bageplader (kronologi, udbredelse, stenbrud og funktion), landbrugsredskaber, kværnsten/drejekværnsten (materiale, udbredelse, kronologi, stenbrud og funktion i relation til horisontale møller). Bageplader og kværnsten peger på kornprodukternes stigende betydning. Samtidig introduceres mange steder malmgryder til afløsning af steatit kar for fødetilberedning. Da en af de centrale faktorer, der formentlig har været væsentlig for at skabe udviklingen af det vestnorske samfund, har været vadmelsproduktion, inddrages redskaber til tekstilproduktion. BaggrundFra de vikingetidige, selvstyrende øer i Nordatlanten, til højmiddelalderens skæringsår 1261/62, hvor hele Nordatlanten var blevet gjort skattepligtigt i forhold til den norske konge, er der et kæmpe skridt. De nordatlantiske øer blev ved middelalderens begyndelse et omdrejningspunkt for stabilisering af den norske stats- og kirkemagt blandt andet med stokfirskproduktion til Bergens havn. Kontinentet og England var i det 11. – 12. århundrede blandt andet karakteriseret ved primære og sekundære urbaniseringsprocesser, som skabte grundlaget for et umætteligt marked. De nordatlantiske øer blev producenter af stokfisk og vadmel, medens Vestnorge via det hanseatiske forbund var formidler til kontinentet og England. Samtidig var skattelandene konsumenter af modydelser i denne handel. Hvorledes indvirkede handlen på den materielle, arkæologiske kultur i relation til kostforandringer og fødeproduktion? Forskningsprojektet præsenterer en helt ny indfaldsvinkel i forhold til egen og andres forskning i Nordatlanten de sidste 25 år, der har koncentreret sig om landbrugsøkonomiske og arkitektoniske ændringer i vikingetid-middelalder. Samtidig ligger projektet i forlængelse af denne forskning. Forskningsprojektet er tilknyttet Nationalmuseets tværfaglige forskningsinitiativ People, Food and Society.Teori og metodeUdover en arkæologisk typologisk komparativ metode af de nævnte genstandsgrupper med henblik på at få et kronologisk overblik, vil projektet inddrage modeller om humane netværk, som f.eks. præsenteret i værket The Structure and Dynamics of Networks af Newman fra 2006. I stedet for at se den østlige del af Nordatlanten udelukkende som et typisk tilfælde af centrum-periferi forhold, kan de gensidige relationer mellem de nordatlantiske øer og indhandlingshavnene Bergen og Trondheim bedst ses som et robust , komplekst humant netværk.International samarbejdsrelationSom resultat af en bevilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg til projektmodning i 2014 (TAKT 2013-091) er det nuværende projekt skærpet, samt udbygget med et Nordatlantisk netværk bestående af:Professor. Dr. Philos. Ingvild Øye, Norge, Overinspektør Anne-Christine Larsen, Nationalmuseet, Danmark, Arkæologisk rådgiver og forsker Símun V. Arge, Søvn Landsins – Faroe National Heritage, Færøerne, Museumsinspektør Helgi Dal Michelsen, Søvn Landsins – Fornminnissavnið, Færøerne, Postdoc Irene Baug, Institut for arkæologi, historie, kulturstudier og religion, Universitetet i Bergen, Norge, Cand. Phil. Ole Mikal Olsen Ramsey, Hordamuseet, Olwyn Owen, Head of Scheduling, Marine and Battlefields at Historic Scotland, Scotland, County Archaeologist Julie Gibson, Orkney Island Council, Forsker Ragnheiður Traustadóttir, Háskólinn á Hólum, Island, Curator of collections Jenny Murray, Lerwick Museum & Archives, Shetland og County Archaeologist Val Turner, PhD FSA. FSA Scot MIFA, Lerwick Museum & Archives. Der er søgt netværksmidler til dette netværk, kaldet Northfish, i Det Frie Forskningsråd efteråret 2014, i alt knap kr. 430.000 til afholdelse af to netværksmøder i henholdsvis Bergen og Lerwick, Shetlandsøerne: Netværksmøde 1 i Bergen: Fokus på projektudvikling og forberedelse med strategiske oplæg og fordeling af projektopgaver; det vil sige delprojekter i hovedprojektet. Mødet forventes at være af 3 dages varighed: Ankomstdag, oplægsdag med konklusioner og en ekskursionsdag.Netværksmøde 2 i Lerwick: Fokus på metodedrøftelse og hvorledes projekterne implementeres. På mødet forventes hovedprojektets og delvis delprojekternes formulering og projektforløb foruden de endelige artikelemner at falde på plads. Udvælgelse af yderlige fonde, der bør søges. Mødet forventes at være af 3 dages varighed: Ankomstdag, oplægsdag med konklusioner og en ekskursionsdag.PubliceringForskningsprojektet ”Grød, brød og fisk - forandringer i den materielle kultur i forhold til kostforandringer og fødevareproduktion i Nordatlanten, 800-1300” (Gruel, Bread and Fish - Changes in the Material Culture in the North Atlantic – 800-1300 - in Relation to Food Production) vil blive søgt publiceret på engelsk i Acta Archaeologica, redigeret af ansøger.ArbejdsplanForskningsprojektet påbegyndes med netværksmøde 1 i september 2015. Efterår 2015 kildeindsamling i København samt redigering af indkomne indlæg. Forår 2016 netværksmøde 2 i Lerwick. Medio 2016 manuskriptbearbejdning.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/09/201501/09/2016

  Emneord

  • Arkæologi