Fra støvkorn til kosmos. Det menneskelige i forandring læst gennem nye værker i ARKENs samling

  • Hedin, Gry (Projektdeltager)
  • Kølbæk Iversen, Anne (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hvordan kan vi forstå det menneskelige stillet over for klimakrise og spekulationer over menneskehedens mulige udryddelse? Hvad er forholdet mellem menneske, natur og teknologi – nu og i fremtiden?
ARKEN undersøger dette i forskningsprojektet Fra støvkorn til kosmos. Det menneskelige i forandring læst gennem nye værker i ARKENs samling, der er støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg.
Æstetik- og kulturforsker Anne Kølbæk Iversen er tilknyttet museet i et halvt år som post.doc. for at undersøge, hvordan der i en tid præget af klimakrise og fortsat udvikling af bio- og genteknologi er en tiltagende interesse for, hvad der kan defineres som det menneskelige.
Projektet tager udgangspunkt i værker af bl.a. Lea Porsager, Astrid Myntekær, Amalie Smith, Tue Greenfort, Nanna Debois Buhl og Patricia Piccinini fra ARKENs samling. I fokus er, hvordan værkerne aktualiserer relationer mellem menneskelige og ikke-menneskelige former for sansning, erfaring og handling.
Måske kan kunsten hjælpe os med at forstå det menneskelige som noget på én gang biologisk, kognitivt, kulturelt og etisk? Og måske kan kunsten inspirere os til at genoverveje, hvilken tidslig skala vi måler vores egen væren i verden i forhold til – en geologisk, biologisk, historisk, teknologisk eller mytologisk?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/201901/06/2020