Fra hørespil til lydteater

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Man har de sidste fem år kunne følge en eksplosion i det lyddramatiske felt i Danmark såvel som internationalt. Fra at være knyttet til radiomediet og en sendeflade som hørespil, er der sket en kreativ appropriering af den lyddramatiske form i teaterverdenen. Det nye lydteater placerer publikum i uvante situationer og afspejler en teknologisk udvikling, hvor vi som lyttere ikke er bundet til et radioapparat i stuen, men kan bevæge os frit – eller træde ud af privaten og ind i iscenesatte rum og teatrale fællesskaber.
I projektet undersøges relationen mellem de nye lyddramatiske former og hørespillet historisk set fra 1975 til i dag med afsæt i Det Kgl. Biblioteks omfattende samlinger af hørespil. Tesen er, at produktionsforholdene har været afgørende for det lydæstetiske udtryk, og derfor også haft betydning for de dramaturgiske greb igennem tiden.
Der er ikke lavet en større systematisk undersøgelse af hørespillet efter 1975 i Danmark. Der er således en del af projektet, der vil kortlægge hørespillets udvikling frem til nedlukningen af Radiodrama i 2018/19 for at sætte den kreativ opblomstring af lydteater udenfor institutionen i perspektiv.
Projektet sætter Det Kgl. Biblioteks hørespilssamlinger i spil i forhold til en samtidskunstnerisk tendens. Projektet ønsker derudover at styrke den fremtidige indsamling af dramatik på det nu meget fragmenterede lyddramatiske område.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202331/12/2025

Emneord

  • Hørespil
  • Radioteater
  • Lydteater