Errested - en vikingeskat i grænseland

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Errested-skatten blev lokaliseret ved metaldetektorafsøgning foretaget af lokale amatørarkæologer ved Errested lidt nord for Haderslev i 2015. Fundet blev derefter udgravet af Museum Sønderjylland og omfatter over 400 mønter og to meget smukke guldperler. En del af skatten lå stadig i den lerkrukke, hvor en viking gemte sin formue omkring eller kort efter 1040. Skatten er danefæbearbejdet på Nationalmuseet.
Den videnskabelige analyse af Errested-skattens kulturelle, politiske og økonomiske kontekst udfylder et tomrum. Det er den eneste sønderjyske skat deponeret midt i det turbulente 1000-tal, hvor Danmark så småt træder ind i middelalderen. Skatten repræsenterer grænsen mellem vikingetidens sølvøkonomi og middelalderens møntøkonomi, grænsen mellem Nordens begyndende statsdannelse og kontinentets veletablerede politiske struktur, og grænsen mellem Vadehavets og Østersøens forskelligt rettede kontaktflader.
Skatten bidrager dermed med helt ny viden om grænselandets kulturelle og socioøkonomiske forhold i den formative periode, hvor den danske statsdannelse og kristning for alvor slog igennem, og hvor man kan ane en begyndende bevægelse fra vikingetidens lokaliteter til de senere købstæder.
Projektet omfatter en analyse af Errested-skatten i lokal, regional og international kontekst med henblik på udgivelse i en peer reviewed engelsksproget publikation.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202330/06/2024

Samarbejdspartnere

  • Kulturministeriet (leder)
  • Lunds Universitets Historiska Museum
  • Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev

Emneord

  • Arkæologi
  • numismatik